ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2564
          ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ฟังเทศน์ และบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณลานวัดเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเจดีย์โค๊ะ ซึ่งเป็นธรรมเนียมถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีแก่นักเรียน และทำให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระศาสนา

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564,14:33   อ่าน 28 ครั้ง