ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามปลักสูตรสถานศึกษา จากศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก2
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นำโดยท่านผู้อำนวยการเอกณริน ไชยพล ท่านรองผู้อำนวยการ และคระครู ขอขอบพระคุณท่าน ศน.อุบลรัตน์ บุญลือ ท่านศน.อินทิรา ประดับชัย ท่านศน.ประกายรุ้ง อุดมเกตุ และท่านศน.สมบูรณ์ ลาภถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรต้านทุจริต พร้อมให้คำแนะนำและข้อชี้แนะในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง การกำหนดชั่วโมง การกำหนดรายวิชาต่างๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรต้านทุจริตให้จัดในรูปแบบของรายวิชาเพิ่มเติม

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,14:04   อ่าน 23 ครั้ง