ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ รับมือจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด
          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ในสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อม และร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นำโดยท่านผู้อำนวยการเอกณริน ไชยพล และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษา และแบบจัดทำแฟ้มใบงานร่วมกับการเรียนการออนไลน์ในบางรายวิชาให้กับนักเรียนดับชั้นประถมศึกษา และระดับอนุบาล มีการติดตามผลและสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง โดยมีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค ของแต่ละห้องเรียน พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในบทบาทการดูแลบุตรหลานเข้าเรียน ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการรับชมตามช่องทางต่างๆ

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,15:10   อ่าน 22 ครั้ง