ภาพกิจกรรม
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนหอพักที่พักกับทางโรงเรียน
วันที่ 18-19 มกราคม 2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูที่รับผิดชอบหอพักนักเรียน ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนหอพัก ที่พักกับทางโรงเรียน เพื่อออกเยี่ยมนักเรียนเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,14:31   อ่าน 38 ครั้ง